Регистър на актове за собственост

Вид собственост
Номер на акт
Дата на акт
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Населено място
Адрес
Вид на имота
Улица №
Блок №
Вход
Актове
Акт Вид собственост Местоположение / Вид на имота Предоставени права
5940 / 2.4.2024 Частна общинска собственост Белица Квартал: 27 УПИ: II - за училище Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: ПИ 248 Поземлен имот с идентификатор №:
• Помещение (16 кв.м.)
Община Любимец
5939 / 2.4.2024 Частна общинска собственост Оряхово Квартал: 11 УПИ: VI - СОНС и ТКЗС Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Поземлен имот с идентификатор №:
• Помещение (19 кв.м.)
Община Любимец
5938 / 15.3.2024 Частна общинска собственост Любимец Квартал: 128 УПИ: XXIV - 2085 Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Поземлен имот с идентификатор №:
• УПИ (309 кв.м.)
Община Любимец
5937 / 15.3.2024 Публична общинска собственост Любимец Квартал: УПИ: Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Поземлен имот с идентификатор №: 44570.233.898 (четиридесет и четири петстотин и седемдесет, точка, двеста тридесет и три, точка, осемстотин деветдесет и осем)
• ПИ (1070 кв.м.)
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
5936 / 13.3.2024 Публична общинска собственост Дъбовец Квартал: УПИ: Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: местност "Д15 РЕКАТА" Поземлен имот с идентификатор №: 24311.112.183 (двадесет и четири триста и единадесет, точка, сто и дванадесет, точка, сто осемдесет и три)
• ПИ (445 кв.м.)
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ