Register of Property Disposition Deals

Deals
Date Act Location / Property Type Disposition manner
3/8/2023 5740 / 11/8/2022 Оряхово Местност: Местност "Зад лозята" Поземлен имот с идентификатор №: 54033.49.8 (петдесет и четири нула тридесет и три, точка, четиридесет и девет, точка, осем)
• Земеделска земя (46598 кв.м.)
Публичен търг
9/27/2022 5638 / 5/11/2022 Йерусалимово Кв: 30 УПИ: УПИ VII - 21
• Част от УПИ (50 кв.м.)
Решение на общинския съвет
9/26/2022 4665 / 12/21/2015 Любимец Кв: 132 УПИ: ХХІ - Общ. Улица: "Зорница"
• УПИ (380 кв.м.)
Публичен търг
6/28/2022 5637 / 5/11/2022 Любимец Кв: 138 УПИ: ХVII - за КБУ"Б.Терпешев"
• УПИ (2936 кв.м.) • УПИ (2936 кв.м.)
Публичен търг