Procurement

Information
Name „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на открита площадка за фитнес и доставка на оборудване в УПИ III, кв. 102 А, гр. Любимец“
Number 155
Date 6/11/2020
Object Предоставяне на услуги
Participation deadline 6/22/2020 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 6/11/2020
Valid to 6/26/2020
Description „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на открита площадка за фитнес и доставка на оборудване в УПИ III, кв. 102 А, гр. Любимец“ „Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на открита площадка за фитнес и доставка на оборудване в УПИ III, кв. 102 А, гр. Любимец“
Principal Община Любимец
Procedure Събиране на оферти с обява
Number in PPA 9099468
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1488254&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F657365617263685F7070322E706870
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-222 | 6/11/2020 6/11/2020 Обява
ОП-223 | 6/11/2020 6/11/2020 Указания за участие
ОП-224 | 6/11/2020 6/11/2020 Техническа спецификация
ОП-225 | 6/11/2020 6/11/2020 Документи за участие
ОП-226 | 6/11/2020 6/11/2020 Проект на договор