Обществена поръчка

Информация
Наименование Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на горски пътища и реконструкция на водоеми на територията на община Любимец”
Номер 157
Дата 12.6.2020
Обект Предоставяне на услуги
Срок за получаване на офертите 2.7.2020 0:00:00
Статус Възложена
Валидна от 12.6.2020
Валидна до 2.7.2020
Описание Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на горски пътища и реконструкция на водоеми на територията на община Любимец”
Възложител Община Любимец
Процедура Публично състезание
Номер в АОП 00604-2020-0008
Връзка към сайта на АОП http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333832363432
Лотове
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
Няма лотове.
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
ОП-252 | 6/12/2020 12.6.2020 Решение към обществена поръчка
ОП-253 | 6/12/2020 12.6.2020 Обявление за обществена поръчка
ОП-254 | 6/12/2020 12.6.2020 Указания за участие
ОП-255 | 6/12/2020 12.6.2020 Техническа спецификация
ОП-256 | 6/12/2020 12.6.2020 Проект на договор