Procurement

Information
Name Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на горски пътища и реконструкция на водоеми на територията на община Любимец”
Number 157
Date 6/12/2020
Object Предоставяне на услуги
Participation deadline 7/2/2020 12:00:00 AM
State Assigned
Valid from 6/12/2020
Valid to 7/2/2020
Description Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на горски пътища и реконструкция на водоеми на територията на община Любимец”
Principal Община Любимец
Procedure Публично състезание
Number in PPA 00604-2020-0008
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333832363432
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-252 | 6/12/2020 6/12/2020 Решение към обществена поръчка
ОП-253 | 6/12/2020 6/12/2020 Обявление за обществена поръчка
ОП-254 | 6/12/2020 6/12/2020 Указания за участие
ОП-255 | 6/12/2020 6/12/2020 Техническа спецификация
ОП-256 | 6/12/2020 6/12/2020 Проект на договор