Обществена поръчка

Информация
Наименование „Избор на финансова институция за отпускане на дългосрочен банков заем за изграждане, проектиране, строителен и авторски надзор на улична канализация и ремонт на зрителна зала в Народно читалище „Братолюбие-1884“ гр. Любимец“
Номер 158
Дата 21.12.2020
Обект Други
Срок за получаване на офертите 15.1.2021 0:00:00
Статус Възложена
Валидна от 21.12.2020
Валидна до 15.1.2021
Описание „Избор на финансова институция за отпускане на дългосрочен банков заем за изграждане, проектиране, строителен и авторски надзор на улична канализация и ремонт на зрителна зала в Народно читалище „Братолюбие-1884“ гр. Любимец“
Възложител Община Любимец
Процедура Други
Номер в АОП --
Връзка към сайта на АОП https://www.lyubimets.org/index.php/2014-12-15-10-01-22
Лотове
Номер Дата Наименование Статус Номер в АОП
Няма лотове.
Документи
Номер Дата на публикуване Наименование
ОП-354 | 12/21/2020 21.12.2020 Покана
ОП-355 | 12/21/2020 21.12.2020 Образци
ОП-1 | 1/20/2021 20.1.2021 Протокол