Procurement

Information
Name „Изграждане на горски пътища и реконструкция на водоеми на територията на община Любимец”
Number 154
Date 6/11/2020
Object Строителство
Participation deadline 7/1/2020 12:00:00 AM
State Assigned
Valid from 6/11/2020
Valid to 7/1/2020
Description „Изграждане на горски пътища и реконструкция на водоеми на територията на община Любимец”
Principal Община Любимец
Procedure Публично състезание
Number in PPA 00604-2020-0006
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333832333235
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Date published Name
ОП-229 | 6/11/2020 6/11/2020 Решение към обществена поръчка
ОП-230 | 6/11/2020 6/11/2020 Обявление за обществена поръчка
ОП-231 | 6/11/2020 6/11/2020 Указания за участие
ОП-232 | 6/11/2020 6/11/2020 Методика към обществена поръчка
ОП-233 | 6/11/2020 6/11/2020 Техническа спецификация